/pilot/logo_pilot.gif piLot Survey Services                                                            

Hydrografie

/pilot/D1107-381-Groot.jpgGespecialiseerd in het begeleiden van waterbouw projecten vanuit hydrografische deskundigheid. Denk daarbij aan:
  • Adviseren tav hydrografische oplossingen en data
  • Opstellen van hydrografische verificatieeisen tbv de waterbouw
  • Toetsen van meetplannen, meetconfiguraties en meetgevens 
  • Uitvoeren van verificaties op basis van survey resultaten
  • Verifieren van hoeveelheden en maatvoering
 
 
 
 
/pilot/coastal_varend.JPGBovenstaande deskundigheid is de afgelopen jaren onder andere ingezet op de volgende projecten:
- Sanering Ketelmeer-Oost (Rijkswaterstaat)
- RTK vs Waterstandsmetingen (Rijkswaterstaat)
- Aanleg Maasvlakte 2 (Havenbedrijf Rotterdam)
- Advies nieuw meetsysteem (Prov. Noord Brabant)
- Aanleg Zwakke Schakel Noord-Holland (HHNK)
- Advies meetmethoden volumebepaling (Waternet)
- Analyse steenbestortingen Oosterschelde (RWS)
- Toetsing hydrografische meetkwaliteit (RWS)
- Eisen vooroeververdediging (RWS, Prov Zeeland)
- Aanleg Prins Hendrik Zanddijk (HHNK)
- Aanbesteding GNSS ontvangers (Rijkswaterstaat)
 
Voorbeeldproject - Maasvlakte 2
/pilot/intensity-colors.bmp
Bij dit project is vooraf onderzoek gedaan naar o.a. referentievlakken en meettechnieken. Bij de aanleg is het meetplan van aannemer PUMA getoetst tegen de contracteisen via document- en proceaudits. De feitelijke nauwkeurigheid is getoetst door controlemetingen met eigen vaartuigen en landmeters. Op basis van de surveydata zijn maandelijks de opgeleverde hoeveelheden en niveau's bepaald. Bijzonder in dit project was de verwerking van de testdata van verschillende meettechnieken en hun interactie met steenbestortingen. 
 
 
 
© piLot Survey Services | Galjoen 01-34 | 8243MJ Lelystad, Netherlands | info@hydrografie.info | +31 (0)6 53 747 717